Expertiza si experienta de peste 15 ani in domeniu. 

Contabilitate

Contabilitate

• Menține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare
• Ajută la organizarea și menținerea contabilității;
• Efectuează analize economice și financiare și evaluări patrimoniale;
• Efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege;

Cere oferta
Consultanta

Consultanta fiscala

Implică examinarea situațiilor financiare și exprimarea unei opinii independente.
Activitatea de audit adecvată implică următoarele:
• pregătirea rapoartelor anuale de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), acceptat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
• Comparative analysis of the main financial indicators;
• identifying the most appropriate accounting policies;
• appreciation of internal audit; and so on

Cere oferta
Audit

Audit

• Certificarea bilanțurilor contabile
• Pregătirea sau revizuirea situațiilor financiare statutare și de grup
• Revizuirea și compilarea situațiilor financiare
• Retratarea situațiilor financiare în conformitate cu IAS și IFRS
• Certificare pentru companiile care tranzacționează pariuri sociale sau acțiuni
• Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800
• Cenzor și audit intern
• Elaborați și implementați proceduri de audit
• Misiuni speciale de analiză
• Analize de due diligence

Cere oferta
Due Diligence

Due Diligence

DD este suma activităților cu următoarele obiective:
• Analiza situației organizației din punct de vedere comercial, financiar, de mediu și juridic;
• Analiza financiară a evoluției și a performanței record în ultimii 3-5 ani;
• Revizuirea previziunilor financiare făcute de entitate în contextul pieței definite anterior tranzacţie;
• Oferiți recomandări pentru a încheia o tranzacție avantajoasă sau pentru a evita o tranzacție dezavantajoasă

Cere oferta
Consultanta

Consultanta de afaceri

Este revizuirea obiectivă a activităților unei companii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de gestionare a acestuia. Obiectivele auditului intern sunt:
• Să verifice dacă activitatea organizației este în conformitate cu politicile, programele și managementul acesteia, conform prevederilor legale;
• Să evalueze cât de adecvate sunt controalele financiare și nefinanciare entitățile economice și dacă acestea sunt aplicate și în ce măsură, pentru a spori eficiența activităților organizației;
• Să evalueze modul în care informațiile financiare și nefinanciare adecvate sunt furnizate entităților economice de management, să cunoască realitățile organizației;
• Să protejeze activele de biliard și extrabilanțare ale organizației și să identifice metode de prevenire a fraudei și a pierderilor de orice fel.

Cere oferta

Conducând cu experiență și calitate

0

Ani de Experienta

0

Clienti

0

Proiecte de Succes

0

Finantari

VGS – Financial Management Accounting este o firmă de contabilitate și audit ai cărei profesioniști oferă servicii suplimentare / complementare și de consultanță fiscală și financiară.

Acreditari

Angajații noștri au experiență financiară  lucreazand pentru clienți de renume înainte de a se alătura VGS și de a fi membri ai

– CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si a

– CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România)